Az összes weboldal listája | List of all websites


holoinstall.com
2
3
4
5
6
7
8
9

diczig | átszervezésre vár | awaiting restructuring
diz | tartalomra vár | content awaits
hologame
holoinstall | tartalomra vár | content awaits
hstore |  átszervezésre vár | awaiting restructuring
mandala | tartalomra vár | content awaits
 
diczig.com
dimenzioutazo | átszervezésre vár | awaiting restructuring
elmenypark | régebbi oktatási anyagok | older educational materials
holdsugar1 | régebbi irodalmi anyagok | older literary materials
holdsugar2 | régebbi irodalmi anyagok | older literary materials
hologame | átszervezésre vár | awaiting restructuring
holojatek | átszervezésre vár | awaiting restructuring
mandala | átszervezésre vár | awaiting restructuring
medium
mr
planetearth | új címre költözött| moved to new address
psiholo | átszervezésre vár | awaiting restructuring
premier | régi elmenypark.com | old-elmenypark.com
transfer |   régi mr.diczig.com | old-mr.diczig.com
webmap
diczig.com

1st1.hu
diz | átszervezésre vár | awaiting restructuring
holozona | átszervezésre vár | awaiting restructuring
magasabbdimenziosember | átszervezésre vár | awaiting restructuring
szigoruanszakmai | átszervezésre vár | awaiting restructuring
rozsaszinmacik | átszervezésre vár | awaiting restructuring
1st1.hu | átszervezésre vár | awaiting restructuring

e-bc.hu

Hivatalos közlemény | Official announcement

With regard to all the websites available from here, I would state that I did not intend to offend anyone. That is why I apologize in advance to those I have offended. On the other hand, I want to offend those who have not been offended, but I will not succeed at all.Az innen elérhető öszes weboldal vonatkozásában leszögezném, hogy senkit sem szándékoztam megsérteni. Ezért előre is elnézést kérek azoktól, akiket megsértettem. Azokat viszont akik nem sértődtek meg, mindenképp meg akarom sérteni, ám sehogy sem sikerül.