diczig.com
Általános tájékoztatás, amiből mindent megtudhatsz.

General information that tells you everything you need to know.


info.diczig.com

Az új arculat stílusa mobiloptimalizált és hangvétele is jobban érthetőbb a nagyközönség számára. Nem mintha a nagyközönségnek íródott volna. Divatból ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni. Ez a weboldal olyan, mint a WebMap, de csak az új arculatot tartalmazza.

The new look and feel is mobile-optimised and the tone of voice is more accessible to the general public. Not that it was written for the general public. You can't do it as a vogue, but you can start that way. This website is like WebMap, but with just the new look.


istvan.diczig.com
Itt magyarázom el jól eső tömörséggel, hogy miről szólnak a weboldalak és mi a modern ezotéria lényege.

Here I explain in good concise terms what websites are all about and what modern esotericism is all about.


earth.elmenypark.com
Akik nem hisznek ebben és elutasítóan viselkednek, ők is rá tudnak nézni egy darab képre akár véletlenül is... az egyik saját találmányom felhasználásával. Aztán egy másikkal úgy tudnak részt venni a Föld helyreállításában, hogy csak elmélkednek dolgokon, meg jókat alszanak.

Those who don't believe in it and are dismissive can also look at a piece of a picture by coincidence... using one of my own inventions. Then they can participate in the restoration of the Earth with another by just thinking about things and sleeping well.


elmenypark.com
Modern ezotéria röviden, tömören és érthetően.

Modern esoterica in short, concise and clear.


ONLINE OKTATÁS | ONLINE EDUCATION

hologame.holoinstall.com
Ha a tudomány felfedezte, hogy a világunk egy hologram, akkor használjátok ki azt, hogy én erről már 20 éve tudok és ennek szellemében kezdtem el egy spirituális holografikus platformot fejleszteni. Az élet egy nagy játék, pontosabban holojáték.

If science has discovered that our world is a hologram, then take advantage of the fact that I have known about this for 20 years and in the spirit of this I have started to develop a spiritual holographic platform. Life is a big game, a hologame to be precise.


holoinstall.com
A haladók és a profik úgyis tudják, mit kell tenniük, vagy ha nem, akkor rá fognak jönni.

Advanced people and professionals know what to do anyway, or if they don't, they will find out.


hstore.elmenypark.com
A könnyű érthetőség kedvéért minden olyan, mint a mobiltelefonodon. Elsőre lehet, hogy nehéz lesz megérteni. De ha sikerült, rájössz, hogy a nagy részét már úgy tudod, hogy nem is kellett megtanulnod. A dolgot kicsit nehezíti azt, hogy a hStore maga nem a fizikai síkon létezik és csak gondolatban elérhető. Amit itt találsz, csak olyan meghívókódok, amik egy újabb fejlesztésem okán segítenek azokat a fizikai síkról is meghívni.

Everything looks like it does on your mobile phone for ease of understanding. It may be difficult to understand at first. But once you've done it, you'll realise that you already know most of it without having to learn it. What makes things a little more difficult is that the hStore itself doesn't exist on the physical plane and is only accessible in your mind. What you'll find here are just invitation codes that, due to my recent development, help you access them from the physical plane.


info.elmenypark.com
Folyamatosan bővülő kislexikon.

A constantly growing encyclopaedia.


xd.diczig.com
Publikációk, könyvek, kisnovellák.

Publications, books, short stories.


ezo.diczig.com
Elmélet, egyedi spiritualitás. A visszatérésem korábbi stádiumában írtam, még távolabb a földtől.

eso.diczig.com
Theory, unique spirituality. I wrote it at an earlier stage of my return, further away from the earth.


info.elmenypark.net
Kicsit több információ a kelleténél, de inkább legyen több, mint kevesebb.

A little more information than necessary, but more rather than less.


elmenypark.net
DEVS
xd.diczig.com
Publikációk, könyvek, kisnovellák.

Publications, books, short stories.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰ARCHÍV(RÉGI LISTA,TURKÁLÓ)ARCHIVES(OLD LIST,LOFT)


holoinstall.com
2
3
4
5
6
7
8
9

diczig | átszervezésre vár | awaiting restructuring
diz | tartalomra vár | content awaits
hologame
holoinstall | tartalomra vár | content awaits
hstore |  átszervezésre vár | awaiting restructuring
mandala | tartalomra vár | content awaits
 
diczig.com
dimenzioutazo | átszervezésre vár | awaiting restructuring
elmenypark | régebbi oktatási anyagok | older educational materials
holdsugar1 | régebbi irodalmi anyagok | older literary materials
holdsugar2 | régebbi irodalmi anyagok | older literary materials
hologame | átszervezésre vár | awaiting restructuring
holojatek | átszervezésre vár | awaiting restructuring
istvan
mandala | átszervezésre vár | awaiting restructuring
planetearth | új címre költözött| moved to new address
psiholo | átszervezésre vár | awaiting restructuring
premier | régi elmenypark.com | old-elmenypark.com
transfer |   régi mr.diczig.com | old-mr.diczig.com
webmap
diczig.com

1st1.hu
diz | átszervezésre vár | awaiting restructuring
holozona | átszervezésre vár | awaiting restructuring
magasabbdimenziosember | átszervezésre vár | awaiting restructuring
szigoruanszakmai | átszervezésre vár | awaiting restructuring
rozsaszinmacik | átszervezésre vár | awaiting restructuring
1st1.hu | átszervezésre vár | awaiting restructuring

e-bc.hu

Hivatalos közlemény | Official announcement

With regard to all the websites available from here, I would state that I did not intend to offend anyone. That is why I apologize in advance to those I have offended. On the other hand, I want to offend those who have not been offended, but I will not succeed at all.Az innen elérhető öszes weboldal vonatkozásában leszögezném, hogy senkit sem szándékoztam megsérteni. Ezért előre is elnézést kérek azoktól, akiket megsértettem. Azokat viszont akik nem sértődtek meg, mindenképp meg akarom sérteni, ám sehogy sem sikerül.